Shri Shiv Ji Pugdh2019-04-18T11:14:30+00:00

Shri shiv ji Aarti

OM JAI SHIV OMKARA, PRABHU JAI SHIV OMKARA
BRAHMA VISHNU SADA SHIV, ARDHANGII DHARA
OM� JAI SHIV OMKARA…

EKANANA CHATURANAN PANCHANAN RAJE
HANSANAN, GARURAASAN VRISHVAHAN SAJE
OM JAI SHIV OMKARA….

DO BHUJA, CHAAR CHATURBHUJA DASHABHUJA ATI SOHE
TIINON ROOP NIRAKHATE TRIBHUVAN JAN MOHE
OM JAI SHIV OMKARA…

AKSAMALA VANAMALA MUNDAMALA DHARI
CHANDANA MRIGAMAD SOHAI BHAALE SHASHIDHAARI
JAI SHIV OMKARA…

SHVETAMBARA PIITAMBARA BAAGHAMBARA ANGE
BRAHMADHIK SANAKAADHIK PRETAADHIK SANGE
OM JAI SHIV OMKARA…

KARA MADHYE KAMANDALU AU TRISHUL DHARI
JAGKARTA JAGHARTA JAGAPALAN KARTA
JAI SHIV OMKARA…

BRAHMA VISHNU SADASHIVA JANATA AVIVEKA
PRANAVAKSAR�KE MADHAYA�TINONH EKA
OM JAI SHIV OMKARA…

TRIGUN SWAMI KI AARTI JO KOI NAR GAVE
KAHATA SHIVANANDA SWAMI MANA VANCHITA PHALA PAVE
JAI SHIV OMKARA…

Contact Astrologer Piyush Sharma: +91-7725956501

Other Astrology Expertise:

asjhvjasd

Shiv Upasana Poojan

dcldcdc

Devi Upasana Poojan

navgrah-yanta

Navgrah Poojan

sdsdsd

Shri Vishnu Upasana Poojan

scsdsd

Vividh Devta Pujan

nze530

Shri Ganesh Upasana Poojan

janam-kundali-500x500

Kundli & Horoscope

business

Business Problem

APPOINTMENT

You Can Consult us through any of the following ways:

tele

Telephone

Timing for Call

For India (9am to 8pm)

For Outside (Anytime 24*7)

Personal Meeting

For Personal Visit

(By Prior Appointment Only)

Monday To Saturday

(11am to 2pm & 4pm to 8pm)

Video Conferencing

Timing for Call

For India (9am to 8pm)

For Outside (Anytime 24*7)